Finansiel støtte

Hvis din arbejdsgiver betaler din uddannelse og indbetaler til Hotel-restaurant- og turisterhvervets kompetenceutviklingsfond, kan der søges om tilskud gennem fonde. Dette kan gøres via  www.uddannelsesfonde.dk 

På samme måde kan der via Pension Danmark søges om refusion for til efteruddannelse via arbejdspladsen. Se www.pension.dk for mere information.